• Major Platinum Cineplex Vientiane Center

  Theatre

  5

  ຫມູ່ບ້ານວິວາຮ້ຽມ     98 Min

   2D

   


  Major Cineplex Pakse

  Theatre

  3

  ຫມູ່ບ້ານວິວາຮ້ຽມ     98 Min

   D3D

   


  Ticket price not include 3D glasses, please purchase at Box Office


  Major Vientiane ITECC

  Theatre

  1

  ຫມູ່ບ້ານວິວາຮ້ຽມ     98 Min

   2D

   


 • No Updated Showtime

ບໍ່ສາມາດຈອງປີ້ພາຍໃນ 60 ນາທີກ່ອນຮູບເງົາຈະເລີ່ມສາຍ