ຝັງໃຈ

 

 

ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້

ລະຄອນເລື່ອງທຳອິດຂອງລູກຫລານຊາວນະຄອນຫລວງພະບາງສະແດງເອກະລັກແລະວັດທະນະທຳສະເພາະຂອງຫລວງພະບາງ

 

 

 

 

ຄໍາເຫັນ

 

 

ຝັງໃຈ

 

ມື້ເລີ່ມສາຍ

16/09/2020

 

ໄລຍະເວລາ

100 ນາທີ

 

ປະເພດຮູບເງົາ

ຕີ່ງນ່ອຍໆ

 

ຜູ້ອໍານວຍການສ້າງ

ຕີ່ງນ່ອຍໆ

 

ຜູ້ສະແດງ

ຕີ່ງນ່ອຍໆ

 

ລະດັບ