Ruk Therd Therng

 

 

ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້

มหกรรมความฮานี้การันตีโดยซุปตาร์ล้านวิวจากทั่วประเทศ นำทีมโดย เบิ้ล ปทุมราช, ก้อง ห้วยไร่, แซ็ค ชุมแพ, ชิงชิง คริษฐา, นะโม ธันวาพร, ลำไย ไหทองคำ, อาม ...

 

 

 

 

ຄໍາເຫັນ

 

 

Ruk Therd Therng

 

ມື້ເລີ່ມສາຍ

23/07/2020

 

ປະເພດຮູບເງົາ

G

 

ຜູ້ອໍານວຍການສ້າງ

(ก้อง ห้วยไร่), เพชร ชุมแพ

 

ຜູ້ສະແດງ

(ก้อง ห้วยไร่), เพชร ชุมแพ (แซ็ค ชุมแพ) และ พ

 

ລະດັບ