MASQUERADE HOTEL

 

 

ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້

ຄະດີຄາດຕະກຳຫຼາຍຄະດີໄດ້ເກີດທີ່ໂຕກຽວ ຊຶ່ງຄາດຄະເນວ່າຈະມີຄາດຕະກຳອື່ນຕາມມາອີກ. ນັກສືບສວນຊາຍຊື່ ນິດຕະ ແລະ ພະນັກງານສາວໂຮງແຮມຊື່ ຢາມາງິຊິ ໄດ້ພະຍາຍາມຄົ້ນຫານຳກັນວ່າໃຜເປັນຜູ້ຮ້າຍກັນແທ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຕອນທຳອິດທັງ 2 ຄົນຈະປັບເຂົ້າຫາກັນໄດ້ຍາກກໍ່ຕາມ.

 

 

 

 

ຄໍາເຫັນ

 

 

MASQUERADE HOTEL

 

ມື້ເລີ່ມສາຍ

08/02/2020

 

ລະດັບ