Children of the Sea

 

 

ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້

ໃນຊ່ວງພັກລະດູຮ້ອນ, ນັກຮຽນສາວມໍປາຍຜູ້ 1 ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມພິພິດຕະພັນສັດນ້ຳທີ່ພໍ່ຂອງລາວເຮັດວຽກຢູ່. ລາວໄດ້ໄປພົບສອງອ້າຍນ້ອງທີ່ໄດ້ຮັບການລ້ຽງດູຈາກໂຕພະຍູນ(ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມ). ຫຼັງຈາກນັ້ນທັງ 3 ຄົນກໍ່ໄດ້ໄປພະຈົນໄພກັບສິ່ງລຶກລັບຫຼາຍຢ່າງໃນທະເລ.

 

 

 

 

ຄໍາເຫັນ

 

 

Children of the Sea

 

ມື້ເລີ່ມສາຍ

08/02/2020

 

ລະດັບ