Gochan and Moko Forever Friends on Ice

 

 

ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້

ໂກ້ຈັ່ງ, ເຈົ້າຊາຍໝີແພນດ້າທີ່ມາຈາກດາວອື່ນ, ໄດ້ກັບມາພົບກັບໂມໂກະຈັ່ງອີກເທຶ່ອໜຶ່ງ ແລະ ເຂົ້າຮຽນນຳກັນ. ມີມື້ໜຶ່ງ, ໂກ້ຈັ່ງ ແລະ ໂມໂກະຈັ່ງໄດ້ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນສະເກັດຄູ່ປະສົມຂອງໂຮງຮຽນ.

 

 

 

 

ຄໍາເຫັນ

 

 

Gochan and Moko  Forever Friends on Ice

 

ມື້ເລີ່ມສາຍ

08/02/2020

 

ລະດັບ