ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

 

Major Platinum Cineplex Vientiane Center

 

Opening Hours : ເປີດທຸກວັນ 09.00 a.m. - ທ່ຽງຄືນ
Telephone : 021 228090
E-mail : -

 

Location

 

 

 

 

Major Cineplex Pakse

 

Opening Hours : ເປີດທຸກວັນ 09.00 am. - 09.00 pm.
Telephone : 031257233
E-mail : -

 

Location

 

 

 

 

Major Vientiane ITECC

 

Opening Hours : ເປີດທຸກວັນ 09.00 am. - 09.00 pm.
Telephone :
E-mail : -

 

Location

 

 

 

 

 

Coke
Maruhan
touborg
Mitzu
BMW

Thank you! Successfully recorded.