ໄຂ່ຂວັນ ມື້ຮັກໝົດໃຈ

 

 

 

ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້

ໄຂ່ ຊາຍໜຸ່ມຜູ້ບັງເອີນພົບພະລັງວິເສດ ສາມາດເບິ່ງເຫັນ ວັນທີ່ຄວາມຮັກໝົດອາຍຸໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງດຶງຂົນດັງຂອງລາວກ່ອນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ໄຂ່ຈະຮູ້ມື້້ທີ່ຕ້ອງເລີກກັບແຟນຂອງຕົນເອງ ກ່ອນວັນແຕ່ງງານບໍ່ພໍເທົ່າໃດມື້ ລາວກໍ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂຫຍັງໄດ້. ໄຂ່ຈຶ່ງອອກເດີນທາງຄົນດຽວ ເພື່ອຫຼົບໜ້າ ຄອບຄົວ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈການຕັດສິນໃຈຍົກເລີກງານແຕ່ງກະທັນ ຫັນຂອງລາວ. ຂວັນ ຍິງສາວໜ້າຕາດີ ບັງເອີນພົບໄຂ່ ທີ່ສະນີລົດເມ. ຂວັນ ອ້າງວ່າເປັນໝູ່ເກົ່າສະໄໝ ຮຽນປະຖົມ ແລະ ຂໍຮ້ອງໃຫ້ໄຂ່ຍອມໃຫ້ນາງອອກເດີນທາງໄປນຳ ເພາະນີ້ອາດແມ່ນການ ເດີນທາງຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງນາງແລ້ວ ແລະ ນາງກໍ່ມີເວລາອີກບໍ່ດົນ ເພາະນາງກຳລັງຈະເສຍຊີວິດ ຍ້ອນພະຍາດຮ້າຍແຮງ. ເມື່ອຕ້ອງມີເພື່ອນຮ່ວມທາງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບເຊີນ ການເດີນທາງຂອງທັງສອງ ກາຍເປັນປະສົບການ ອັນວຸ້ນວາຍຂອງໄຂ່ ຈາກການວາງແຜນຢ່າງ ລະອຽດລະອໍຂອງຂວັນ. ທ້າຍທີ່ສຸດແລ້ວ ພວກເຂົາທັງສອງຈະພົບຄວາມຮັກທີ່ບໍ່ມີວັນໝົດອາຍຸໄດ້ແທ້ບໍ່?

 

ໄຂ່ຂວັນ ມື້ຮັກໝົດໃຈ

 

ມື້ເລີ່ມສາຍ

10/07/2019

 

ໄລຍະເວລາ

95 ນາທີ

 

ປະເພດຮູບເງົາ

Romantic-Comedy-Road Trip

 

ຜູ້ອໍານວຍການສ້າງ

Anysay Keola

 

ຜູ້ສະແດງ

Thidalath Vongsiri / Athidouthai Vongsaysana

 

ລະດັບ