ໂຮງຮຽນຜີສາດ

 

 

 

ເນື້ອເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້

Kit Gordy, a new student at the exclusive Blackwood Boarding School, confronts the institution's supernatural occurrences and dark powers of its headmistress.

 

ໂຮງຮຽນຜີສາດ

 

ມື້ເລີ່ມສາຍ

18/10/2018

 

ໄລຍະເວລາ

93 ນາທີ

 

ປະເພດຮູບເງົາ

Horror, Fantasy, Drama

 

ຜູ້ອໍານວຍການສ້າງ

Rodrigo Cortés

 

ຜູ້ສະແດງ

AnnaSophia Robb, Uma Thurman, Isabelle Fuhrma

 

ລະດັບ